Zespół projektowy

Obecnie zespół firmy tworzą następujące osóby:

  1. mgr inż. Marcin Andrzejewski – główny projektant, uprawniony do projektowania w pełnym zakresie.
  2. mgr inż. Roman Nalewajko – nadzór merytoryczny,projektant i rzeczoznawca budowlany.
  3. Asystenci projektanta konstrukcji.

 

W zależności od wielkości projektowanych obiektów liczba współpracowników wzrasta (osoby podejmujące współpracę na warunkach umowy o dzieło).

Nasz zespół rozwija się poprzez uczestnictwo w wielu odczytach naukowych, prezentacjach i konferencjach na temat współczesnego budownictwa, prowadzonych przez znaczące postacie branży budowlanej, przedstawicieli dużych przedsiębiorstw budowlanych, twórców programów komputerowych wspomagających projektowanie itd.

Autorem wszystkich projektów powstających w firmie MTA-Projekt sp. z o.o   jest mgr inż. Marcin Andrzejewski nr upr Wa-391/91 oraz 
mgr inż. Roman Nalewajko nr upr St-350/89, rzeczoznawca budowlany nr rej. 24/10/R/C.
Weryfikatorem większości projektów pracowni MTA-Projekt jest mgr inż. Jacek Lipiec jest, główny projektant firmy HUB-BUD.